Uthyrning Holmforsgården 2017

Uthyrning av Holmforsgården

Kontakta Eva Lundström

Mobilnummer 070-6769816


Hyra 500:-nedre plan

         400:- övre plan

         200:- hyra för möten

Personer under 25 år skall ha vuxen

med under hela dagen/kvällen.