Föreningen

   


Holmforsgården Kåge

Fattigstugan på Öhn

Lilla Holmforsgården

Hembygdsföreningen

Bildades 1988

Medlemmar 140


Ändamål. Att tillvarataga, främja och levandegöra
Storkåge bys historia

från äldre tid till nutid, samt bevaka den utveckling som sker

och samarbeta med föreningar med liknande intressen