Kvarnar

Norrlandskvarnen I Kåge


Kvarnen placerades vid den så kallade nedre forsen, strax nedanför dåvarande bron över Kågeälven.

Där byggdes en dammbordsanläggning med tre bord samt en avtappnings del med fem uppdragbara dämmningsluckor och en kanal för avledande av vatten till en Kraftstation.


Den första kvarnen här byggdes av handladen Erik Gustaf Mannberg med Konsul Johan Sandström i Skellefteå och några Kågebönder som delägare.

Kvarnen stod klar och startade1877.


Den var helt byggd i trä och brann ner i slutet av Juni 1884. Även ett par spannmålsmagasin brann ner.


Ganska snart planerades för en ny kvarn. Den stod klar inom 2 år och var byggd i tegel.

Där fanns uppfodringsverk och en remtransmission som gick igenom hela kvarnen som till att börja med var vattendriven. Senare tillkom en ångmaskin.

Arbetsstyrkan varierar mellan 20-25 personer.


Namnet AB Norrlandskvarnen fick den vid ombildning till aktiebolag år 1900.

Detta år räknades kvarnen som Skellefteortens största industri och hade en omsättning på 1 300 000 Kronor.


År 1916 såldes kvarnen till handlanden Karl Bergmark Drängsmark som året därpå rev kvarnen och sålde resterna.

Han sades ha sålt tegel från byggnaden ända nere i Skåne och tjänat bra med pengar.


  Holmfors såg i Kåge                                                                                    Foto:Olle Fahlgren


Sågen byggdes 1798. År 1897 moderniserades sågen. Handlaren Columbus Nilsson köpte sågen 1907 och drev den till 1935 då sågningen upphörde.

Bröderna Axel och Anders Wahlberg köpte den 1939 och sågade där till 1953,

då de köpte en såg och hyvelanläggning av på Skaten av Knut Anderson och fortsatte där sin verksamhet. Holmforssågen revs under 1950-talet.


Grönnansågen


Grönnansågen, på grönnan i älven där nu E4 går fram byggdes 1909.

Den byggdes av Sidenmark och Co. En ångsåg i två våningar med maskinhus till som dock brann ner 1917.

Detta murades rätt omgående upp och denna gång i tegel.


Stapling av sågat virke upptog nästan resten av holmen, men den inrymnde även en pråmslip där pråmar byggdes och renoverades.

Sågen köptes 1912 av David Markstedt.


Richard Lundberg var factor på sågen men startade sedan en diversehandel I Kåge.


Renovering av pråmar fortsatte efter att sågen rivits på 1940-talet.

Då fanns även Belings såg på Näsudden sydost om grönnan och deras pråmar reparerades här till in på 1950-talet av Frans Eriksson bl.a.


Bureå AB övertog ägarskapet av sågen men den lades efter någa år ned.