Holmforsgården Byggnaden uppförd

Holmforsgården                                                                                                                          Lilla Holmforsgården

 

                                                                               

   

 

     
HOLMFORSGÅRDENS HISTORIA

 

När man åker efter Storgatan i Kåge kan man inte undgå att lägga märke till den stora praktfulla byggnaden, den s.k Holmforsgården, strax öster om kyrkan.

Byggnaden uppfördes 1847 för handlaren Erik Olof Ignberg (    -1904 ), en man som året innan tecknat sig för en tomt strax norr om gamla stadshuset i den nygrundade staden Skellefteå.

Det är troligt, att det hus han planerade bygga i Skellefteå i stället byggdes i Kåge.

Ingberg lät nämligen timra en byggnad som helt avvek från de traditionella byggnaderna i dåtidens Kåge men som var identiskt med de första husen som uppfördes längs Storgatan i Skellefteå.

Dessa timrades i två hela våningar, försågs med ljusmålade paneler och med flacka valmade tak. Det var ett slags typhus , som förekom i en del norrländska och finska städer under slutet av 1700-talet och 1800-talets första hälft.

Ignberg lät inreda byggnadens bottenvåning i matsal, kontor, sängkammare, varubod, kök och kökskammare samt i övervåningen i sal, förmak, sängkammare, rökrum och gästrum.

På tomten uppförde han även en uthusbyggnad med bl.a ladugård, vagnslider och visthusbod. Till fastigheten hörde även en äldre manbyggnad, Lilla Holmforsgården, som blev drängstuga.

Av namnet Holmfors att döma hade Ignberg antagligen intressen i Holmfors såg. Han drev dessutom en affärsrörelse i gården, ty husets varubod var utrustad med en fem meter lång disk.

Huset kom senare i familjen Mannbergs ägo. Handlaren Erik Gustav Mannberg ( 1839 -1889 ) född på Grisbacka i Umeå, gift 1873 med Carolina Sofia Fogelström ( 1847-1926) född i Kungsholms fsg Stockholm.

Paret flyttade in 1877. Året innan hade han bildat Kåge Qvarnaktiebolag. Huset skrevs dock på handelsfirman Swartling & Co.

Efter Mannbergs död fortsatte kvarndriften under ledning av bokhållaren och disponenten Hugo Nilsson ( 1858 -1924 ) från Nysätra som även gifte sig med änkan.

Kvarnen ombildades 1900 till aktiebolag, AB Norrlandskvarn, rörelsen gick tillbaka och kvarndriften uppförde 1916 och såldes till Karl Bergmark i Drängsmark som 1918 rev kvarnen och blev rik på utförsäljningen.

Vattenrätten såldes till Kåge elektriska förening som byggde en liten kraftstation på platsen.

Drängstugan har under åren varit Livsmedelsaffär Per Åström, MS Berglunds cykelaffär, Gertrud Granstedts manufakturaffär,

Erik Lidströms TV- och radioaffär, Sparbankens lokalkontor, Kickis damfrisering och senast Irenes Capri hörna, en damklädaffär.

Sonen Vilhelm Mannberg köpte Holmforsgården och tillbringade somrarna där. Efter hans död såldes huset 1944 till Kåge DUF, sedemera Kåge EFS missionsförening.

Invigning av Holmforsgården i juli 1946 med flera kända pastorer från EFS

Många förbättringar har gjorts under åren, 1966 byttes fem fönster i nedre våningen.

År 1969 förelåg ett förslag att riva Drängstugan men det slutade med att det lades ett nytt papptak.

År 1970  ersattes fotogenkaminerna, som tidigare ersatt vedkaminer, med elektrisk upp-värmning på nedre våningen.

1971 såldes en del tomtmark samt två magasin till kyrkan, nuvarande kyrkans församlingshem och parkeringsplats.

År 1973 beslöts att dra in vatten och avlopp samt toaletter i hallen samt reparation av köket.

Fotogenkaminerna på övre våningen gick ej längre att använda, dess rökkanaler blev ventilationskanaler från toaletterna.

År 1980-1981 gjordes en stor ombyggnad bl.a byttes yttertaket

År 2008 såldes gården men köpet återgick. Inventarierna auktionerades ut.  .

Hösten 2010 såldes gården till Storkåge hembygdsförening för 300000:-.

Testamentet från syskonen Elsa och Edmund Arvidsson möjliggjorde köpet.

Strax före jul installerades en luftvärmepump, nytt tak, mm. i drängstugans affärsdel, dessutom en luftvärmepump på vardera våningen i stora huset.

 

     HOLMFORSGÅRDENS HISTORIA