Storkågefyndet


    Storkågefyndet - ett av Norrlands finaste fornfynd - upptäcktes 1887.


    Fyndet innehåller dräktspännen och smycken. Dräkttillbehören utgörs av två

    emaljdekorerade hästskofibulor, en ögonfibula, tillhörande den estnisk-liviska parallellserien, och en Kopfschildfibula.

    Smyckena utgörs av två halsringar med svampformiga ändknoppar, en ormhuvudring, två armringar, sex armringsfragment samt två

    spiralfingerringar.

    Samtliga föremål är tillverkade av brons.

    De flesta föremålen kan knytas till Virland i nordöstra Estland.

    Ett undantag är den mindre hästskofibulan som kommer från Litauen och den slutna armringen som saknar motsvarigheter i såväl

    Finland som i Östbaltikum                       

    De föremål som ingår i fyndet har daterats till 300-talet, men kan p.g.a. fyndplatsens läge

    (15 m ö.h.) tidigast ha deponerats under 400-talet. Fyndplatsen utgjorde under 300- och 400-talen en flack holme i Kågefjärden.