Uthyrning Holmforsgården

Uthyrning av Holmforsgården

Kontakta Vaktmästare Susanne Bohman

Mobilnummer 070-3902621


Hyra 800:-nedre plan

         800:- övre plan

         1500:-nedre och övre plan

         300:- hyra för möten

Personer under 25 år skall ha vuxen

med under hela dagen/kvällen.